Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin của Nón Đăng Nguyên giúp khách hàng có thể thỏa thích sử dụng các dịch vụ của chúng tôi mà không cần sợ rủi ro lộ thông tin ra bên ngoài.

I. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Các dữ liệu chính mà Nón Đăng Nguyên thu thập trên website www.dangnguyencap.com bao gồm: 

- Họ tên

- Email

- Điện thoại

- Địa chỉ khách hàng

 Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi liên hệ xác nhận thông tin đơn hàng với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 

Trước khi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách mục đích cụ thể của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Điều này giúp quý khách hiểu rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của họ. Đồng thời, chúng tôi chỉ thu thập những thông tin do quý khách hàng tự nguyện cung cấp. Khách hàng có toàn quyền quyết định liệu có muốn cung cấp thông tin cá nhân hay không.

 

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Tất cả thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi nội bộ của công ty Nón Đăng Nguyên. Cụ thể, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này nhằm mục đích sau:

- Liên hệ và xác nhận đơn hàng: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với quý khách hàng, xác nhận thông tin đơn hàng và thông báo về quá trình giao hàng.

- Email tiếp thị và khuyến mãi: Gửi thông tin tiếp thị về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và các thông tin quan trọng liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

- Thông báo hoạt động trên website: Thông báo về các hoạt động mới, cập nhật sản phẩm, hoặc những thay đổi quan trọng trên trang web của chúng tôi.

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

- Hỗ trợ khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an cần cung cấp thông tin điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

 

III. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nón Đăng Nguyên.

 

IV. Đối tượng có thể tiếp cận thông tin 

Thông tin cá nhân của khách hàng được xem xét và tiếp cận chủ yếu bởi những đối tượng sau:

- Đối tác cung cấp dịch vụ, sản phẩm: Thông tin khách hàng có thể được chia sẻ với các đối tác cung cấp dịch vụ và sản phẩm có liên quan, như các đối tác vận chuyển, xử lý thanh toán, hay các đối tác thực hiện các dịch vụ hỗ trợ giao dịch đơn hàng. 

- Trường hợp chuyển giao kinh doanh: Trong trường hợp chuyển giao kinh doanh hoặc sáp nhập với một tổ chức khác, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chuyển giao hoặc chia sẻ với bên nhận theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan có thẩm quyền pháp lý: Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân nếu được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền pháp lý.

 

V. Phương thức, công cụ giúp khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Để kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình, quý khách có thể liên hệ với Ban quản trị website. Ngoài ra, quý khách có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website www.dangnguyencap.com để chúng tôi nhanh chóng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại đó.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời tùy thuộc vào tính chất và mức độ của phản ánh.

 

VI. Cam kết bảo mật thông tin

Nón Đăng Nguyên cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng theo những nguyên tắc sau đây:

- Không trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website www.dangnguyencap.com cho bên thứ ba nào khác.

- Thông tin cá nhân khách hàng chỉ được sử dụng nội bộ và với mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm đến khách hàng.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

 

VII. Thông tin về đơn vị thu thập thông tin

Nón Đăng Nguyên

Địa chỉ văn phòng: 143 Đường Tân Thới Hiệp 20, Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ xưởng: 39 Nguyễn Thị Đặng, Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: nondangnguyen@gmail.com

Hotline: 0932.259.973 - 0936.702.479